Visjon #104

trykkimpregnert utenfra, men skader som hakkespetthull, manglende topphetter og ulike festepunkter på stolpen gjør det mulig for vann å trenge inn i stolpen. Dette utvikler seg til råte, noe som svekker stolpens bæreevne. Slik innvendig råte er vanskelig å avdekke og analysere, og råteproblematikken påfører nettselskapene store kostnader og risiko hvert år. Birdsview benytter radar for å avdekke råte i stolpen. Mens selve radarutstyret leveres av en tredjepart, er det selve algoritmene og utregningene Birdsview utvikler. – Gjennom å analysere den enkelte stolpen, kan vi si noe om tilstanden i hele nettet. Vårt langsiktige mål er å kunne bruke data som samles inn til å utvikle modeller for prediktivt vedlikehold, noe som er svært verdifull informasjon for nettselskapet, sier daglig leder Olav Skogen og legger til at det finnes mange flere anvendelsesområder for teknologien. – Den kan for eksempel brukes til å gjøre en tilstandsvurdering av Bryggen i Bergen, sier han. Startet med kameratgjeng fra NTNU Skogen har en mastergrad i industriell økonomi og teknologiledelse (INDØK) fra NTNU med spesialisering innen data og finans. Selskapet ble startet i 2017 da han var student på andre året. Sammen med Simen Husøy – også han student på NTNU – jobbet han med Birdsview parallelt med studiene og fikk snart flere med Montøren skanner stolpen Monterøen får raskt tilgang til analyse og visualisering av stolpen og råteomfanget. Mer effektiv, presis og helhetlig planlegging av vedlikehold på strømnettet muliggjøres. 12 på laget. I 2019 valgte tre av kompisene å gå inn i selskapet på fulltid. Var det fristende å takke ja til andre jobbtilbud? Som INDØK-student er du ettertraktet i arbeidsmarkedet. Det er mange bedrifter som kommer og presenterer seg og tilbyr godt betalte stillinger, sier Skogen. Han erkjenner at det ikke finnes like mange incentiver til å starte egen virksomhet. – Men jeg synes dette er mye mer spennende, og jeg tror det er gode muligheter for å få meg en «safe» jobb hvis jeg ønsker det. Det har skjedd mye de siste 4-5 årene, og de store selskapene verdsetter innovasjon langt mer enn tidligere. BKK inn som eier Birdsview har nå blant annet fått BKK Spring inn som investor i selskapet. BKK Nett er samtidig en viktig pilotkunde som tilfører verdifull kompetanse i den videre utviklingen. Planen er å gjøre flere storskala- tester sammen med dem og andre store kunder slik at produktet kan utvikles og lanseres i det norske markedet. Etter hvert vil det også bli aktuelt å rette seg mot det skandinaviske markedet som del av en internasjonal utrulling. Siden august 2020 har Birdsview hatt plass i StartupLab, noe som har hatt stor betydning for utviklingen av selskapet. – Her har vi fått kontakt med mange som har vært gjennom de samme utfordringene – ikke minst når det gjelder å reise kapital og søke offentlige støtteordninger. Det er et åpent og støttende miljø som er godt å være en del av, avslutter han. 13 VISJON 104 / 2021 Birdsview ■ Selskap: Birdsview. ■ Startet: 2017 ■ Ant. ansatte: 3 (snart 6) på fulltid, to på deltid ■ Adresse: StartupLab i Solheimsviken BIRDSVIEW Det er et åpent og støttende miljø som er godt å være en del av. Olav Skogen Birdsview “

RkJQdWJsaXNoZXIy Nzc3Nw==