7Analytics - Temmer regn og flom

7Analytics TEMMER REGN OG FLOM Å få kontakt med StartupLab har vært veldig viktig for oss og utviklingen av selskapet. Det er et uslåelig miljø både når det gjelder fagkompetanse og nettverk. T E K S T : M E T T E MÆ H L E | F O T O : 7A N A LY T I C S 14 Helge Jørgensen er daglig leder i oppstartsbedriften 7Analytics som spesialiserer seg på å modellere overflatevann for å unngå flomskader. På kundelisten er både arkitekter, utbyggere, byplanleggere og konsulentselskaper. De globale klimaendringene har allerede ført til økt fremkvens av intense nedbørsperioder med påfølgende flomskader. Ved å beregne og planlegge for overvannshåndtering, kan slike skader unngås. Mer regn og økende urbanisering – De to hovedfenomenene vi konsentrerer oss om, er klimaendringer og økende urbanisering, forteller Jørgensen og beskriver problemet med et enkelt eksempel: Heller du en bøtte vann på et jorde, trekker vannet sakte ned i jorden. Heller du en bøtte vann på asfalt, renner det fort i alle retninger uten kontroll. – Flomskader er et resultat av at man undervurderer overvann. I all byutvikling må vi tenke langsiktig – helt frem til 2100. Og da må vi sørge for at overvann håndteres på en god måte, sier Jørgensen. Det ligger store økonomiske gevinster i å håndtere overvann på en god måte. Ifølge en rapport fra Teknisk Ukeblad vil hver krone investert i håndtering av overvann spare samfunnet for 25 kroner. Dette er gevinst fra skader som ikke oppstår. Jørgensen mener bærekraftig overvannshåndtering ikke bare sparer samfunnet for enorme kostnader, men også bidrar til bedre trivsel i byene. – Alle liker åpne vannspeil, sier han entusiastisk. Åpne vannstrukturer og vannspeil er positive tilskudd i byplanleggingen. Tar vi inn grønne elementer i tillegg, gir det både økt trivsel og bedre biologisk mangfold, legger han til. Han fremhever Bergen kommune som ledende i landet når det gjelder håndtering av overflatevann. Beregner effekt av klimaendringer og regn Til nå har selskapet utviklet modellen Flomkuben som 15 VISJON 104 / 2021

RkJQdWJsaXNoZXIy Nzc3Nw==